Tito La Rosa

Curandero de sonido - léčitel vibracemi zvuku a hudbou

Tito La Rosa pochází z národa Qechua z peruánských And a je Curandero de Sonido - léčitel vibracemi zvuku a hudbou. Během léčivých rituálů a obřadů vstupuje do paralelních světů, aby odsud přinesl zvuk. Při své práci integruje starobylé tóny s inovativním, moderním muzikantstvím. Výsledkem je mama-muzika, která povyšuje vibrace jednotlivce, umožňuje uzdravení a nastolení rovnováhy.

Na svých koncertech, při květinových obřadech a individuálních sezeních pomáhá za zvuků starověkých hudebních nástrojů Jižní Ameriky probouzet vzpomínky, které v nás dřímají. Tká zvuky na frekvencích otevírajících srdce, povzbuzujících ducha.

Copyright © 2017 Tito La Rosa
All rights reserved